Koncepcia dizajnéra, ktorá predstavuje návrh na využitie priestoru so zachovaním najnovších návrhárskych trendov, je analyzovaná pomocou počítačových simulácií. Až keď si vypočujeme Váš názor, zavedieme Vaše nápady týkajúce sa projektu a schválime finálnu verziu vzoru je celý projekt odosielaný na realizáciu. Naším cieľom je tvorenie výnimočného interiéru, v ktorom panuje vlastná, neopakovateľná atmosféra. So zohľadnením surových pravidiel týkajúcich sa reklamy a farmaceutického merchandisingu tvoríme taký dizajn, aby sme mohli zvýšiť predaj v lekárni a vytvoriť jej atraktívny imidž.

Pre zákazníkov, ktorí plánujú otvoriť novú lekáreň v neprispôsobenom interiéri, ponúkame prípravu komplexného stavebného návrhu zohľadňujúceho:

  • požiadavky farmaceutických právnych predpisov,
  • návrhárske ustanovenia farmaceutického dozoru, BZOP, protipožiarne.

Naše návrhy pripravujeme tak, aby zohľadňovali špeciálny štatút lekárne ako miesta vynímajúceho sa medzi inými obchodnými predajňami.

Precízna 3D vizualizácia projektu interiéru

Náhorné 3D projekty