Moderný výrobný podnik

Máme k dispozícii moderný výrobný podnik prispôsobený na prácu so všetkými materiálmi dostupnými na trhu nábytkárskeho priemyslu. Počas výrobného procesu nábytku využívame najmodernejšie technické riešenia a celá práca je zautomatizovaná, vďaka čomu môžeme obmedziť vznik pochybení vyplývajúcich z nedostatočnej presnosti. Číselné spracovanie materiálov umožňuje dosiahnuť precíznosť a najvyššiu úroveň presnosti vyrábaných prvkov. Pri objednávke to má taktiež vplyv na maximálne skrátenie čakacej doby. Výrobný proces začíname od prípravy návrhu na počítači, aby sme zoptimalizovali spotrebu materiálov a výrobný čas jednotlivých prvkov. Takýmto prístupom môžeme usporiť suroviny, vďaka čomu sa výrobné náklady pohybujú na veľmi zaujímavej úrovni.

Vďaka obmedzeniu množstva výrobného odpadu a zníženiu spotreby energie sme sa v Európe zaradili medzi lídrov ekologicky priaznivých podnikov. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože ochrana životného prostredia je jedným z najvýznamnejších cieľov, aký sa snažíme splniť. Od kooperačných partnerov, ktorí chcú získať štatút dodávateľa, vyžadujeme, aby spĺňali najvyššie kritériá z oblasti výroby, ekológie, sociálnych a etických obchodných postupov.