Naším cieľom je vykonanie návrhu a predstavenie dizajnu lekární s dobre premysleným moderným a pohodlným vybavením.

Počas prípravy návrhu lekárne ako aj počas plánovania výroby lekárenského nábytku kladieme dôraz na individuálny prístup k Zákazníkovi. Pred pristúpením k výrobe farmaceutického nábytku venujeme celú svoju pozornosť Zákazníkovi, aby sme sa presne oboznámili s jeho potrebami. Následne podrobne analyzujeme miestne fungovanie lekárne, na základe ktorého bude vykonaný precízny projekt interiéru lekárne, ktorý bude pre pacientov otvorenejší a priaznivejší. Počas prípravy návrhu lekárenského nábytku nevynechávame ani lekárnikov. Snažíme sa im zjednodušiť prácu a hlavný dôraz kladieme na ergonómiu pracovného miesta. Naše návrhy a výroba lekárenského nábytku spĺňajú najvyššie etické štandardy farmaceutického marketingu, vďaka ktorým je možné efektívne využiť výstavnú plochu lekárne. Špecializovaný lekárenský nábytok vyrábaný v našej firme je vyrábaný z veľmi kvalitných materiálov. Snažíme sa dodržať taktiež zaujímavú líniu vzorov, ktoré im dodávajú estetickú hodnotu. Dôležité je aj to, že náš nábytok spĺňa náročné požiadavky farmaceutického odvetvia. Počas práce pri usporiadaní pracovného miesta sa riadime bezpečnostnými pravidlami, pohodlnou obsluhou, ale aj komfortným používaním. Prvoradými sú pre nás užitočnosť a praktickosť interiéru so zohľadnením výzoru lekárne. Pozornosť obraciame na detaily expedičnej plochy, ale aj skladu. Vďaka tomu sa môžu Pacienti prichádzajúci do lekárne cítiť v nej slobodne. Radi sa do nej vracajú a práca lekárnikov je oveľa efektívnejšia a príjemnejšia. Na základe komplexnej koncepcie lekárne a zistení najvyššej kvality vykonaných prác môžeme na nábytok poskytnúť 12-mesačnú záruku.

Špecializovaný lekárenský nábytok vyrábaný v našej firme je vyrábaný z veľmi kvalitných materiálov. Snažíme sa dodržať taktiež zaujímavú líniu vzorov, ktoré mu dodávajú estetickú hodnotu. Dôležité je aj to, že náš nábytok spĺňa náročné požiadavky farmaceutického odvetvia. Počas práce pri usporiadaní pracovného miesta sa riadime bezpečnostnými pravidlami, pohodlnou obsluhou, ale aj komfortným používaním. Prvoradými sú pre nás užitočnosť a praktickosť interiéru so zohľadnením výzoru lekárne. Pozornosť obraciame na detaily expedičnej plochy, ale aj skladu. Vďaka tomu sa môžu Pacienti prichádzajúci do lekárne cítiť v nej slobodne. Radi do nej vracajú a práca lekárnikov je oveľa efektívnejšia a príjemnejšia. Na základe komplexnej koncepcie lekárne a zistení najvyššej kvality vykonaných prác môžeme na nábytok poskytnúť 12-mesačnú záruku.