Našou prednosťou je množstvo navrhnutých lekárni. Nadobudnuté skúsenosti v tejto oblasti sú potvrdením kvality projektov, ktoré vám ponúkame. Odporúčame projektové konzultácie už počas vznikania koncepcie rozmiestnenia miestností v lekárni. Takéto riešenie umožňuje premyslené prispôsobenie nielen k právnym predpisom, ale aj k ich funkciám využívaných počas neustáleho používania.