Aby ste si mohli doplniť znalosti o farmaceutickom trhu a nadobudnúť nové predajné schopnosti, čím si zjednodušíte a zvýšite efektivitu práce, ponúkame školenia a poradenstvo v oblasti manažmentu, marketingu a predaja. Presne pre Vás sme pripravili projekt podporujúci meritórne vypracovanie a implementáciu účinnej marketingovej stratégie v lekárni. V rámci programu získate od nás:

  • koncepciu interiéru lekárne zohľadňujúcu cestu pacienta v expedičnej miestnosti,
  • znalosti týkajúce sa rozmiestnenia sortimentu podľa kategórií so zohľadnením trendov vo farmaceutickom merchandisingu,
  • znalosti z psychológie a sociológie vysvetľujúce individuálne, ale aj skupinové správanie pacientov nachádzajúcich sa v interiéri lekárne..

Cieľom projektu je zvýšiť a zjednodušiť predaj výrobkov, čo bude mať taktiež vplyv na zvýšenie rentability lekárne a pomôže dosiahnuť úspech na farmaceutickom trhu.

PIMs Consulting je jedným z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa oddelení v našej firme, zaoberá sa školeniami z oblasti lekárenského marketingu, predajných techník, techník obsluhy pacienta, rokovaniami s veľkoobchodmi ako aj výrobcami. Takmer desaťročné skúsenosti z vedenia školení v oblasti farmaceutického marketingu nás zaviedli medzi lídrov odborných firiem v tejto oblasti v Poľsku.

Ponúkame Vám nielen školenia prostredníctvom organizácie sústreďujúcej lekárnikov, školenia vedené farmaceutickými veľkoobchodmi alebo výrobcami, ale aj školenia pripravované individuálne pre Vami vybrané potreby.

Nadobúdanie marketingových znalostí, ale aj predajných schopností zaručuje prevahu na trhu nad konkurenciou.

Oboznámte sa s našou ponukou školení.