Vďaka viac ako štrnásťročnej pôsobnosti na farmaceutickom trhu sme schopní vytvoriť optimálnu finančnú ponuku pre našich klientov pôsobiacich vo farmaceutickom a medickom odvetví.

Našou reakciou na problémy našich klientov týkajúcich sa získania finančných prostriedkov je vytvorenie špeciálnej leasingovej ponuky ako aj úveru - PIMs Finance - ktorá sa stala "Finančným výrobkom roku".

Naša ponuka zahŕňa:

 1. Operačný leasing
  Je to v súčasnej dobe najčastejšie vyberaný nástroj podpory vo financovaní investície zo strany našich klientov. Výhody operačného leasingu sú:
  • Vlastný vklad vo výške 10-45 % hodnoty predmetu leasingu,
  • Obdobie trvania financovania do 24-60 mesiacov,
  • Možnosť splácať rovnakými splátkami, znižujúcimi sa alebo podľa individuálne prispôsobeného harmonogramu,
  • Odkúpenie 1-20 % začiatočnej hodnoty - možnosť vložiť záručný depozit spolu so splátkami za leasingový predmet alebo odkúpenie spolu s poslednou splátkou zmluvy,
  • Neobmedzená horná hodnota leasingového predmetu,
  • Zjednodušená leasingová procedúra pre hodnotu predmetu leasingu nepresahujúcu 150000,00 PLN bez DPH,
  • Možnosť financovania v rámci ponuky nákupu špecializovaného lekárenského nábytku, počítačového vybavenia, zariadenia predstavujúceho vybavenie lekární, firemných vozidiel atď.
 2. Firemný úver
  Predstavuje alternatívu pre zákazníkov, ktorí hľadajú širšiu oblasť financovania investície (napr. od stavby vlastnej budovy až po jej ukončenie a odovzdanie do prevádzky). Výhody firemného úveru sú:
  • vlastníctvo predmetu úveru dlžníkom,
  • možnosť výhodnej amortizácie,
  • úroky predstavujú náklad podliehajúci odpočtu od príjmu,
  • neobmedzená horná hodnota úveru,
  • možnosť financovať nákup, stavbu nehnuteľného majetku spojeného s pozemkom.

Upozornenie! Ponuka finančnej podpory sa týka hospodárskych subjektov zaregistrovaných v Poľsku a realizácií vykonávaných na území Poľska.