Naszym atutem jest ilość zaprojektowanych aptek.  Doświadczenie nabyte w tym okresie stanowi o jakości projektów które oferujemy Państwu. Zachęcamy do konsultacji projektowych na etapie powstawiania koncepcji rozkładu pomieszczeń lokalu apteki. Takie rozwiązanie pozwoli na przemyślane dopasowanie pomieszczeń nie tylko do wymogów prawa, ale również do ich funkcji wykorzystywanej w codziennym użytkowaniu.