Více než čtrnáctiletá působnost na farmaceutickém trhu nám umožnila vytvoření optimální finanční nabídky pro naše zákazníky působící ve farmaceutickém a zdravotním odvětví..

Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc problémům našich zákazníků při získávání finančních prostředků, vytvořili jsme speciální nabídku leasingu a úvěru – PIMs Finance – která se stala „Finančním produktem roku“

Naše nabídka zahrnuje:

 1. Operační leasing
  Toto je nyní nejčastěji volený našimi zákazníkem nástroj podpory ve financování investic. Přednosti operačního leasingu jsou:
  • Vlastní vklad ve výši 10-45% hodnoty předmětu leasingu,
  • Doba trvání financování do 24-60 měsíců,
  • Možnost splacení ve dvou splátkách rovných, klesajících nebo podle individuálně přizpůsobeného harmonogramu,
  • Vykoupení 1-20% počáteční hodnoty – možnost zaplacení záručního depozita včetně splátek za předmět leasingu, nebo vykoupení s poslední splátkou smlouvy,
  • Neomezená horní hodnota předmětu leasingu,
  • Zjednodušená leasingová procedura pro hodnotu předmětu leasingu, která nepřevyšuje 150000,00 zl bez daně,
  • Možnost financování v rámci nabídky odborných nákupů lékárenského nábytku, počítačového vybavení, vybavení, které je vybavením lékáren, firemních vozidel apod..
 2. Firemní úvěr
  Je alternativou pro Zákazníky, kteří hledají širší rozsah financování investic (např. od výstavby vlastní budovy po její konečné vybavení a zprovoznění). Přednosti firemního úvěru jsou:
  • vlastnosti předmětu úvěru na straně příjemce úvěru,
  • možnost výhodné amortizace,
  • splátka procent je náklad, který se odpočítává ze základu daně z příjmu,
  • neomezená horní hodnota úvěru,
  • možnost financovat nákup, stavbu nemovitostí trvale spojených se zemí.

Pozor! Nabídka finanční podpory se týká hospodářských subjektů registrovaných v Polsku a realizací na území Polska.