Pro rychle doplnění znalosti o farmaceutickém trhu a získání nových prodejních znalostí a dovedností, což usnadňuje a zvyšuje efektivitu práce lékárníků, Vám nabízíme možnost školení a poradenství v oblasti řízení, marketingu a prodeje. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili projekt podporující věcné zpracování a zavedení účinné marketingové strategie v lékárně. V rámci programu od nás obdržíte :

  • koncepci interiéru lékárny se zohledněním cesty pacienta přes výdejní místnost,
  • znalosti týkající se rozmístění kategorií sortimentu se zohledněním trendů lékárnického merchandisingu,
  • prvky psychologických a sociologických znalostí, které vysvětlují individuální i skupinové chování pacientů pobývajících v interiéru lékárny.

Cílem projektu je zvýšit a usnadnit Váš prodej, což také ovlivňuje růst rentability lékárny a pomáhá k úspěchům na farmaceutickém trhu.

PIMs Consulting, jedno z nejrychleji se vyvíjejících oddělení naší firmy, se zabývá školeními z oblasti lékárenského marketingu, prodejních technik, technik obsluhy pacientů, jednání s velkoobchodními sklady a výrobci. Skoro desetileté zkušenosti v oblasti marketingu nás postavily do čela odborných firem v této oblasti v Polsku.

Nabízíme Vám školení pořádané organizacemi sdružujícími lékárníky, farmaceutickými velkosklady nebo výrobci, ale také individuálně připravená školení podle Vámi nadefinovaných potřeb.

Získávání marketingových znalostí a získávání prodejních dovedností Vám zaručuje převahu nad konkurenci na trhu.

Zveme Vás k seznámení se s naší nabídkou školení.